Βιολογία Κατ.

This crossword was created by Κουντούρης Γ. with EclipseCrossword - www.eclipsecrossword.com

12                  3            4 
                                       
5              6 
                   
    78           
                   
9                10     
                         
        11                 
                           
  12  13                14 
                           
        15                   
                             
      16  17     
                 
18  19                               
                                     
                 
                 
          20                    21
                                 
          22       
                   
      23        24     
                       
    25              2627                 
                                         
    28         
               
               
               
29                  30  31               
                                         
          32 
             
      33  34   
               
3536          37                  38   
                                       
                 
                 
  3940      41                 
                               
    42                 
                       
      43                       
                               
4445                           
                               
          46       
                   
      47                       
                               
                 
                 
             
             
    48                   
                         
49                       
                         
  50                   
                       
   
   
  51 
     
52                     
                       
   
   
53                  54                 
                                       
 
 
 
 
55             
               

Οριζοντίως

 1. Τα βιοχημικά, φυσιολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά ενός οργανισμού.
 2. Το γενετικό υλικό του πυρήνα.
 3. Ομάδα πρωτεϊνών που αποτελούν συστατικά του νουκλεοσώματος.
 4. Αλληλουχίες γονιδίων που τελικά μεταφράζονται σε αμινοξέα
 5. Είναι και το σύνδρομο Turner.
 6. Αλλαγή στο γενετικό υλικό ενός οργανισμού.
 7. Είναι το σύνδρομο DOWN.
 8. Οι εναλλακτικές μορφές ενός γονιδίου.
 9. Περιοχή στην οποία οι αδελφές χρωματίδες παραμένουν ενωμένες.
 10. Γονίδιο που προκαλεί θάνατο στα άτομα που το φέρουν ακόμα και πριν από την γέννηση.
 11. Εκτός από αυτόν της οδικής κυκλοφορίας υπάρχει και ο γενετικός.
 12. Μια αλυσίδα του DNA.
 13. Υπάρχουν και ......τέτοιες αδελφές.
 14. Απεικόνιση των χρωμοσωμάτων ενός κυττάρου.
 15. DNA ............: Ένζυμα που διασπούν τους δεσμούς υδρογόνου μεταξύ των συμπληρωματικών αζωτούχων βάσεων.
 16. Προκαλεί ενεργητική ανοσία.
 17. Είναι και αυτή μια χρωμοσωμική ανωμαλία.
 18. Υπάρχει και τέτοια θεραπεία.
 19. Ενδιάμεσες αλληλουχίες που δεν μεταφράζονται σε αμινοξέα.
 20. Αντιγονικός ...............: Το τμήμα του αντιγόνου που αναγνωρίζεται από ένα αντίσωμα.
 21. Η διαδικασία εισαγωγής ξένου DNA σε ένα ευκαρυωτικό κύτταρο.
 22. Περιοχή του DNA που βρίσκεται ακριβώς μπροστά από το γονίδιο.
 23. Δεν είναι δραστικό έναντι των ιών.
 24. Αλυσιδωτή αντίδραση της .............
 25. Γονίδιο υπεύθυνο για καρκινογένεση.
 26. Η καταστροφή της διπλής έλικας του DNA.
 27. Εντοπίζει μόρια στόχους.
 28. Το mRNA πριν ........ μεγαλώσει και ωριμάσει.

Καθέτως

 1. Η γενετική σύσταση ενός ατόμου.
 2. Πρωτεΐνες που χρησιμοποιούνται ως φάρμακα.
 3. Αντίστροφη ..............: Ένζυμο των ιών που χρησιμοποιεί ως καλούπι το RNA για την σύνθεση DNA.
 4. Υπάρχουν και γονιδιακές.
 5. ............... ενδονουκλεάση.
 6. Ενδοκυτταρικό παράσιτο.
 7. Αποτελείται από μια πεντόζη ενωμένη με μια φωσφορική ομάδα και με μια αζωτούχο βάση.
 8. Βασική μονάδα οργάνωσης της χρωματίνης.
 9. Είναι και .......... και πυρηνικό το snRNA.
 10. Πληθυσμός κυττάρων ή οργανισμών που παράγονται από επαναλαμβανόμενες μη αμφιγονικές διαιρέσεις ενός μόνο κυττάρου ή οργανισμού.
 11. Ονομάζεται και έτσι το tRNA.
 12. Υπάρχει και τέτοιο DNA.
 13. Οργανισμοί που περιεχούν γονίδια από άλλον οργανισμό συνήθως διαφορετικού είδους.
 14. Είναι τα βακτήρια.
 15. Αντιιικές πρωτεΐνες.
 16. Είναι το δεοξυριβονουκλεϊκό.
 17. Μια επιστήμη.
 18. Ιός που μολύνει βακτήρια.
 19. Είναι και αυτός ένας παράγοντας.
 20. Απουσία χρωστικής από το δέρμα και όχι μόνο.
 21. Μεταφορά τμήματος ενός χρωμοσώματος σε ένα άλλο μη ομόλογο χρωμόσωμα.
 22. Χρωμοσωμική ανωμαλία.
 23. Ουσία που αναγνωρίζεται από το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού ως ξένη προς αυτόν.
 24. Εκτός από την οδική διασταύρωση, έχουμε και την .....
 25. DNA ...........: Ένζυμο που συνδέει τμήματα DNA.
 26. Είδος RNA.
 27. Είναι και η τρισωμία.
 28. Τμήμα DNA που καθορίζει την σύνθεση ενός πολυπεπτιδίου ή ενός μορίου RNA.


This crossword puzzle was created by Κουντούρης Γ. with EclipseCrossword. Try it today—it's free!